Over Jurisme

Samenvattingen van jurisprudentie

Voor iedereen die te maken krijgt met het recht is het lezen, begrijpen en toepassen van jurisprudentie – zowel tijdens de studie als in de praktijk – essentieel. Hoewel het belangrijk is om uitspraken in hun geheel te lezen om de volledige overweging van rechters te begrijpen, is het vaak handig om alleen de essentie eruit te halen. Dit kan namelijk nodig zijn voor een bepaalde zaak, een specifieke rechtsvraag of bij het studeren voor een tentamen. Dit bespaart veel tijd, zodat de onderzoeker zich kan concentreren op wat er écht toe doet: de rechtsvraag beantwoorden.

Jurisme is er voor iedereen die de kern wil naslaan van jurisprudentie, om casusposities op efficiënte wijze op te lossen of om een antwoord te vinden op een specifieke rechtsvraag.

Samenvattingen van wetsartikelen

Iedere jurist (in opleiding) weet hoe belangrijk het is om de voorwaarden te kennen die schuilen in elk wetsartikel. Deze zogenaamde ‘rechtsvoorwaarden’ zijn namelijk van belang om te kunnen toetsen of het rechtsgevolg is ingetreden/kan intreden in een bepaalde casus. Rechtsvoorwaarden kunnen soms echter lastig te vinden zijn.

Jurisme biedt hiervoor de oplossing door een overzicht te maken van de wetsartikelen die de jurist (in opleiding) nodig kan hebben en deze te ontleden en/of uit te leggen. Zo is er voor iedereen een plek ontstaan waar een duidelijke uitwerking staat beschreven van vele wetsartikelen. Simpelweg een handig hulpmiddel voor iedere jurist (in opleiding) dus.

Cumulatieve en alternatieve rechtsvoorwaarden

In de wet wordt er onderscheid gemaakt tussen cumulatieve en alternatieve rechtsvoorwaarden. De verschillen daartussen zijn belangrijk om te kennen bij het toetsen van de rechtsvoorwaarden.

Cumulatieve rechtsvoorwaarden zijn rechtsvoorwaarden waarbij aan elke individuele rechtsvoorwaarde moet worden voldaan om het rechtsgevolg te laten intreden. Als één van de rechtsvoorwaarden ontbreekt, treedt het rechtsgevolg dus niet in. Bij Jurisme zijn cumulatieve rechtsvoorwaarden te herkennen aan een getal vóór iedere rechtsvoorwaarde. Voor een voorbeeld van een wetsartikel met cumulatieve rechtsvoorwaarden kun je hier klikken.

Alternatieve rechtsvoorwaarden zijn voorwaarden waarbij je de keuze hebt tussen meerdere opties (a, b of c etc.). Hier moet dus worden voldaan aan één van de rechtsvoorwaarden wil het rechtsgevolg intreden. Bij Jurisme zijn alternatieve rechtsvoorwaarden te herkennen aan een letter vóór iedere rechtsvoorwaarde. Voor een voorbeeld van een wetsartikel met alternatieve rechtsvoorwaarden kun je hier klikken.

Combinaties van cumulatieve en alternatieve rechtsvoorwaarden zijn echter ook mogelijk. Voor een voorbeeld daarvan kun je hier klikken (lid 3).