Melk en water

Melk en water-arrest

Zaak: ECLI:NL:HR:1916:BG9431
Wetgeving: art. 211 Sv, art. 471 Sv

Casus

Een melkboer heeft middels een knecht, melk verkocht dat aangelengd was met water. De knecht wist echter niet dat de melk was aangelengd. Hij is door de melkboer gebruikt als een willoos werktuig.

Kernoverweging

Hoge Raad:
“Niets, bepaaldelijk niet de geschiedenis van het Wetb. van Strafr. dwingt er toe om aan te nemen, dat bij het niet-vermelden van schuld als element in de omschrijving van een strafbaar feit, in het bijzonder van een overtreding, onze wetgever het stelsel huldigt, dat bij gebleken afwezigheid van alle schuld niettemin strafbaarheid, zou moeten worden aangenomen, tenzij er een grond tot uitsluiting daarvan in de wet mocht zijn aangewezen.”

Rechtsregel

Afwezigheid van alle schuld is een ongeschreven schulduitsluitingsgrond, waarvan (onder andere) sprake is bij verontschuldigbare dwaling omtrent de feiten.