Asbak

Asbak-arrest

Zaak: ECLI:NL:HR:1965:AB3466
Wetgeving: art. 41 Sr

Casus

Een man slaat een andere man op het hoofd met een asbak, omdat dat dat volgens hem noodzakelijk was om zichzelf te verdedigen. De vraag is of hier sprake was van een noodweersituatie.

Kernoverweging

Hoge Raad:
“O. t.a.v. het middel:
dat art. 41 Sr., onder de daar omschreven omstandigheden straffeloosheid verzekerende in geval van ‘ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding’ daarbij niet alleen doelt op gedragingen welke kunnen worden beschouwd als een feitelijke aantasting van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, maar ook op gedragingen welke een onmiddellijk dreigend gevaar voor zodanige aantasting opleveren, zodat moet worden aangenomen dat het Hof, bij de weerlegging van rekw.’s beroep op noodweer zich bedienende van de wettelijke term ‘aanranding’, mede heeft vastgesteld, dat ook van laatstbedoelde gedragingen niet is gebleken;”

Rechtsregel

Noodweer is toegestaan tegen gedragingen, vanaf het moment dat die gedragingen een onmiddellijk dreigend gevaar voor een wederrechtelijke aanranding opleveren.