Art. 48 Sr (medeplichtigheid)

Art. 48 Sr

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

 •  zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
 •  zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

VOORWAARDEN

 1. Accessoriteit
  Strafbaar grondfeit dat wordt uitgevoerd (voltooid delict/strafbare poging/voorbereiding).
 2. Hulpverlening
  Hulpverlenen bij/aan/tot het delict, of nalaten (Honden peter-arrest)
 3. Dubbel opzet
  • Op de medeplichtigheid
  • Op het grondfeit

AANVULLING

 • Alleen mogelijk bij een misdrijf.
 • De medeplichtige krijgt zogenaamd ‘korting’ op de straf.
 • Marginaler dan medeplegen > geen samenwerking vereist.