Art. 46a Sr (poging tot uitlokken)

Art. 46a Sr

Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan, is strafbaar, met dien verstande dat geen zwaardere straf wordt uitgesproken dan ter zake van poging tot het misdrijf of, indien zodanige poging niet strafbaar is, terzake van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.

VOORWAARDEN

 1. Pogen een ander te bewegen
 2. Tot een misdrijf
 3. Uitlokkingsmiddel (zie: art. 47 Sr > lid 1 sublid 2)
 4. Dubbel opzet
  • Op de uitlokking.
  • Op het grondfeit. Voorwaardelijk opzet volstaat
   (uitgezonderd geobjectiveerde gevolgen immers
   aan opzetvereiste onttrokken).

Rechtsgevolg

Alleen de uitlokker is strafbaar (mits er geen begin van uitvoering is bij de uit te lokken persoon).