Art. 45 Sr (poging tot misdrijf)

Art. 45 Sr

  1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.
  2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.
  3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste twintig jaren.
  4. De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.

Lid 1

VOORWAARDEN

  1. Het gaat om een misdrijf.
  2. Er is een voornemen om het misdrijf te plegen.
  3. Er is een begin van uitvoering.
  4. Er is geen sprake van vrijwillig terugtreden.

Rechtsgevolg

De poging tot misdrijf is strafbaar.