Art. 40 Sr (overmacht)

Art. 40 Sr

Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.

Overmacht noodtoestand

VOORWAARDEN

  1. Botsing van belangen/plichten.
  2. De dader kiest voor het juiste belang. (letten op de proportionaliteit en subsidiariteit).

Dit is een rechtvaardigingsgrond en neemt dus de wederrechtelijkheid weg.

Psychische overmacht

VOORWAARDEN

  1. Van buiten komende drang/druk
  2. Redelijkerwijs geen weerstand aan kunnen bieden. (letten op de proportionaliteit en subsidiariteit).

Dit is een schulduitsluitingsgrond en neemt dus de schuld weg.