Art. 141 Sr (openlijke geweldpleging)

Art. 141 Sr

 1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
 2. De schuldige wordt gestraft:
  • 1° met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  • 2° met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  • 3° met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.
 3. 3 Artikel 81 blijft buiten toepassing.

Lid 1

VOORWAARDEN

 1. Opzet
 2. Openlijk
  Voor derden waarneembaar: zichtbaar vanaf de openbare weg.
 3. In vereniging
  Significante en wezenlijke bijdrage aan het geweld (zie: art. 47 Sr > medeplegen).
 4. Geweld
  Niet per se door de verdachte zelf (mits voldoende significante en wezenlijke bijdrage aan het geweld, bijv. aanmoedigen). Geweld moet bevorderd zijn.
 5. Tegen personen of goederen