Art. 65 Sv (gevangenhouding)

VOORWAARDEN

Door wie:
Raadkamer rechtbank (art. 21 Sv) op vordering van de OvJ

Tegen wie:
Ernstige bezwaren (art. 67 lid 3 Sv) tegen verdachte (art. 27 Sv)

Gevallen:
Gevallen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 67 Sv)

Grond:
Grond voor voorlopige hechtenis (art. 67a lid 1 en 2 Sv) en anticipatietoets art. 67a lid 3 Sv.

Duur:
Maximaal 90 dagen